Med minskat avfall som mål

77% av konsumenterna i Europa vill hellre laga trasiga produkter själva än köpa nya. Europaparlamentet vill därför satsa på innovation och produkter som möjliggör just detta.

Många gånger köps just elektroniska produkter med 1 till 4 års intervaller. Den negativa effekten av det är att det skapar flera ton av avfall som kan vara svåra att återvinna. Det här har fått flera innovatörer i Europa att vilja försöka skapa produkter med längre hållbarhet och en större möjlighet att kunna laga produkterna själva, vart eftersom. Ett exempel på det är Fairphone som tagit fram en mobiltelefon som är tillverkad helt utan konfliktmineraler men som också innehåller helt utbytbara delar som du enkelt kan beställa på deras hemsida. 

Europaparlamentet vill nu satsa på produkter med högre hållbarhet och som i förlängningen innebär mindre avfall. Där bland annat ett förslag är att produkter ska innehålla information kring den förväntade livslängden så att konsumenter kan göra bättre och medvetnare val. Önskan om att få tillgång till just livslängden på produkter har visats sig ligga på ca 92% hos tillfrågade konsumenter. 

En annan trend som går att se är att ägandet i sig av en produkt inte längre är lika viktig. Istället är möjligheten att dela minst lika viktig. Tex att inte behöva köpa en egen tvättmaskin utan att fastighetsägaren ser till att det finns en högkvalititativ tvättmaskin som alla i fastigheten kan nyttja.