Med rätt kunskap är allt möjligt

I Södertälje finns fem kommunala gymnasieskolor som erbjuder nationella program med olika inriktningar, gymnasiesärskola och introduktionsprogram.

Tillsammans har de kommunala gymnasieskolorna ett stort utbud, och här hittar du sannolikt en utbildning som passar dig. Läs mer om dem på sidan Välj Södertälje där du också hittar intervjuer med elever på skolorna. Du kan också läsa mer i katalogen Med rätt kunskap är allt möjligt.