Medborgardialog om strukturplaner

Nu kan du vara med i arbetet kring strukturplaner för ditt närområde i Södertälje. Först ut är områdena Lina, Mariekälla & Saltskog samt Bårsta & Blombacka.

Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje arbetar med strukturplaner för flera områden i kommunen. En strukturplan visar på ett övergripande sätt hur stadsdelar kan förändras på sikt, till exempel hur gator, torg, bebyggelseområden, grönområden och parker kan se ut i framtiden.

Arbetet befinner sig i ett tidigt skede och kommunen bjuder nu in dig som medborgare att vara med och bidra genom att lämna dina tankar och din kunskap om områdena.

Var med och påverka i medborgardialogen kring strukturplaner!