Mentorskapsprogrammet utvecklar chefer i kommunen

Som ett led i arbetet med chefs- och ledarutveckling så erbjuder Södertälje kommun chefer/ledare möjlighet att delta i ett mentorskapsprogram. Programmet innebär att chefen under ett år får möjlighet att träffa en mentor för att diskutera ledarskapsfrågor.

Hej Mirella! Vad tror du att stödet från en mentor har betytt för din karriär?

För mig har det betytt jättemycket, det är nog bland det bästa jag gjort. Jag har lärt mig mycket om vikten att skilja på person och profession. Jag lärde mig också mycket om min roll, att det egentligen är två roller. I frågor som rör verksamheten är jag chef men jag är också en ledare. Mitt jobb var roligt förut, men det är ännu roligare nu. Mirella Mujanovic, resultatenhetschef hemtjänsten.