2017

Miljökontoret genomför kemikalievecka

2017-10-17

Den 16-20 oktober genomför miljökontoret på Södertälje kommun sin årliga kemikalievecka. Samtliga anställda går då ut och gör inspektioner på ett bestämt tema. I år har man riktat in sig på märkning av kemiska produkter och så kallade sprängämnesprekursorer, ämnen som kan användas för att framställa sprängämnen.

Miljökontorets personal kommer under veckan att besöka ett 70-tal verksamheter i Södertälje kommun, som t ex livsmedelsbutiker, färgbutiker och byggbutiker. Under besöken informeras och kontrolleras att märkning och rutiner är tillräckliga och följer den lagstiftning som finns. 

De verksamheter som berörs av kontrollen har blivit kontaktade via brev.