Miljonsatsning på friluftsmuseet Torekällberget

Friluftsmuseet Torekällberget får en helt ny entré och museimiljö samt förbättrad tillgänglighet, en satsning för cirka 2,85 miljoner kronor. Beslutet fattades av kommunfullmäktige den 16 juni.

En helt ny huvudentré och entréområde planeras, liksom en järnvägsmiljö med förebild från de äldre tågstationerna i Mölnbo och Järna.

Den nya huvudentrén till museiområdet kommer att flyttas närmre parkeringen vid Källgatan. Den nya entrévägen kommer dessutom att byggas för att ge ökad tillgänglighet, det vill säga handikappanpassas. 

Arbetet inleds under hösten och vintern 2017 med ny dragning av stängsel vid Källgatan och markarbeten för den nya museimiljön och planteringar. Då påbörjas också arbetet med spårläggning och placeringen av lok, som planeras pågå under 2018 – 2020.

Ny museimiljö med järnvägstema

En ny museimiljö med järnvägstema och en stationsmiljö bestående av banhall, tåg och rekvisita kommer att uppföras i stadskvarteren. Etableringen av den nya stationsmiljön består av flera delprojekt, varav det första inleds under 2017. Den nya miljön kommer att fokusera på lek och pedagogiska experiment.

Under 2017 planeras markarbeten i området och placering av spår och vagnar.

Under 2018–2020 planeras uppförandet av Ekenbergs gamla verkstad, en industrimiljö från 1800-talets första hälft. Utställningshall med hästvagnar från museets samlingar kommer att uppföras, liksom fabriksgårdsmiljö med möjligheter till lek och verkstadshus med smedja och experimentmöjligheter.

Förutom att förbättra tillgängligheten förbättras också friluftsmuseets toaletter. Stadskvarterets toaletter rustas upp och handikappanpassas och får en fantasifull 1800-talsinredning.