Ministermöte i Södertälje om utbildning för etablering på arbetsmarknaden

Idag träffas EU:s ministrar i Södertälje för att diskutera utbildningens roll för arbetsmarknadens utmaningar. Värd för mötet är gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Mötet förläggs i Södertälje för att dra lärdom av kommunens erfarenheter av att kombinera språkundervisning med yrkesutbildning. Dagen inleds med ett besök på Hagabergs folkhögskola.

I programmet ingår ett rundabordssamtal mellan de närvarande ministrarna och olika representanter från Södertälje. Diskussionsfrågorna rör bildningens roll för etablering på arbetsmarknaden, med särskild utgångspunkt i hur utsatta och svagare grupper kommer in i utbildning och ut på arbetsmarknaden.

Från Södertälje medverkar utbildningsdirektör Monica Sonde, Gunilla Larsson, rektor på Hagabergs folkhögskola, och Kjell Sjundemark, förbundschef på Samordningsförbundet i Södertälje. Statsråd från åtta medlemsländer inom EU är inbjudna till sammankomsten.

Diskussionerna kommer att handla om på vilket sätt det är möjligt att skapa strukturer för ett livslångt lärande och högre sysselsättning. Mötet ska också handla om hur människor motiveras att studera samt hur tidigare kunskaper och erfarenheter kan tas till vara genom validering och erkännanden.

Det som kommer fram i diskussionerna ska bidra till det sociala toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt som arrangeras i Göteborg den 17 november. Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och statsminister Stefan Löfven kommer att vara värdar för toppmötet.