2017

Nationell militärövning 18-28 september

2017-08-09

Mellan den 18 och 28 september genomför Försvarsmakten den nationella militärövningen Aurora 17. Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss.

Aurora 17 är den största militärövningen i sitt slag på mer än 20 år. Fler än 19 000 män och kvinnor deltar i övningen. Dessutom deltar flera andra svenska myndigheter och andra länders militär.

Stora delar av Sverige kommer att påverkas, men de mest berörda övningsområdena kommer att vara i Mälardalen, Stockholm, ostkusten från Trosa ner till söder om Oskarshamn, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Målsättningen med övningen är att träna förband från Försvarsmaktens alla delar, som tillsammans ska möta ett tänkt väpnat angrepp på Sverige.

Försvarsmakten publicerar löpande aktuell information om hur övningen påverkar olika områden. Mer information finns på deras webbplats på forsvarsmakten.se/aurora.