Nedladdning- liten påverkan på industrin

Enligt resultatet från en utbegärd studie påverkas den lagliga försäljningen inte negativt i särskilt stor utsträckning utav olaglig nedladdning. Inom vissa området har det snarare en positiv effekt.

2013 upphandlande EU-kommissionen en studie som skulle ta fasta på nedladdningen påverkan (filmer, dataspel, e-böcker och musik) på den lagliga försäljningen. Studien utfördes genom att studera sex europeiska länder: Sverige, Tyskland, Frankrike, Polen, Spanien och Storbrittanien. Offentliggörandet av resultatet kom i och med att en tysk europaparlamentariker ifrån piratpartiet begärde ut handlingen. Resultatet pekade på att "i allmänhet visa resultatet inga robusta statistiska bevis för att den lagliga försäljningen trängs undan av upphovsrättsintrång på nätet."

På ett område skiljde sig detta något och då gällde det storfilmerna där nedladdningen visade en minskning på 5% av försäljningen. Men glädjande för dataspelsindustrin är att den olagliga nedladdningen istället ökade den lagliga försäljningen.