Nominera till hållbarhetspriset

Känner du en person, förening eller ett företag i Södertälje som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor? Nominera din kandidat – senast den 15 oktober.

Södertälje kommun delar ut pris till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Syftet att uppmärksamma och för att uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Södertälje kommun. I begreppet hållbarhet ingår tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Juryn består av Södertälje kommuns hållbarhetsutskott

Pristagaren bör ha åstadkommit något av följande:

• Insatser för att förbättra hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi 
• Insatser för att öka kunskaperna om hållbarhetsfrågor
• Insatser för att öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
• Insatser för att bevara den biologiska mångfalden.
• Insatser som främjar människors hälsa. 
• Insatser som främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet
• Insatser för att utveckla en miljövänlig produktion och teknik

Priset delas ut under Södertäljegalan den 17 november
Det går bra att nominera via kommentarsfältet på facebook eller instagram eller via mail till utredarenheten@sodertalje.se

För att nominera behöver du ange motivering, namn, och kontaktuppgifter till nomineringen.