Nominerade till Framtidsgalan 2017

I slutet av november anordnas Framtidsgalan, en gala som lyfter personer inom offentlig sektor som gör skillnad varje dag. I år kan vi stolt meddela att personer och verksamheter inom Södertälje kommun tillsammans fått fem nomineringar. I slutet av september utses finalisterna. Vi håller självklart tummarna för samtliga nominerade.

Mattias Ingeberg nominerad till årets karriär

Årets Karriär: Mattias Ingeberg, Tf Resultatenhetschef, Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Mattias är en mycket duktigt och driftig ledare. Han brinner för att arbeta med utveckling och ständiga förbättringar av verksamheten. Just nu är han tf resultatenhetschef för verksamhetsstödsenheten, en enheten som består av flera olika yrkeskategorier, administration, teamet för trygg och säker hemgång, arbetsterapeut, anhörigkonsulenter, avgiftshandläggare, bostadsanpassningshandläggare. Detta innebär att Mattias måste vara insatt i flera kunskapsområden, vilket han har lyckats med. Mattias har även varit med att införa LEAN-tänk inom myndighetens olika delar vilket gjort att vi minskat handläggningstider inom exempelvis bostadsanpassningen.    

Team LSS - årets team
ZIrene Kovanen, Ulrika Liljeholm, Milagros Sahlén, Anna-Karin Legeryd, Helena Jonsson

Årets team: Team Vuxen LSS

Teamet har jobbat aktivt mot mål gällande rättsäkerhet, handläggningstider för att erbjuda medborgaren i Södertälje en servicenivå i världsklass, samtidigt som teamet har kunnat hålla budget. Tillsammans har de även vänt en negativ trend och återskapat förtroendet för myndighetsutövning i Södertälje kommun. Teamet tar även ansvar för en fantastisk och trivsam arbetsmiljö som en ledare skulle känna stor stolthet för.

Årets team EFA
Irene Kovanen, Ulrika Liljeholm, Milagros Sahlén, Anna-Karin Legeryd, Helena Jonsson

Årets team: Enheten för Arbetsrehabilitering (EFA)

Alla i teamet använder sin unika kompetens för att kunna ge deltagare en mer meningsfullt vardag genom aktiviteter baserade på deltagarens önskemål och intresse (praktik/jobb/studier)     

Filippa Bratt Årets inspiratör

Årets inspiratör: Filippa Bratt - Barnskötare

Filippa är en glädjespridare som brinner för allas lika värde, att alla har och får samma förutsättningar stor som liten. Hon skapar dagligen roliga och utmanande miljöer för barnen på förskolan och hon har en stor kunskap om barns rättigheter och behandlar alla väl. Hon är ett stort stöd för barn i behov av särskilt stöd. Värdegrundsarbete och likabehandlings arbete är det som ligger henne varmt om hjärtat. Hon har humor och får alltid barn och vuxna att skina upp. Filippa är en kämpe som alltid söker ny kunskap och har en enorm vilja att lära sig nya saker. Jag önskar att alla hade turen att på sina arbetsplatser ha en person som Filippa, som oavsett vad alltid har en stark vilja att utvecklas och framförallt har ett gott humör varje dag!

Årets team: Annica Björklund, Lidia Bedro och Alexandra Kristensen - arbetslag på Annexets förskola, avd Delfinen

Arbetslaget på förskoleavdelningen Delfinen har för två år sedan gått från att vara en 1-5 års avdelning till 1-3 års. Teamet har gjort en helomvändning tillsammans med barnen. Teamet har utmanat sig själva att tänka på att ha materialet tillgängligt, tilltalande och tillåtande. Barnen är i fokus och det är barnens intresse som har skapat teamets projekterande arbete på avdelningen. Barnen har ett fritt val i vilket sammanhang de vill vara i. Teamet arbetar Reggio Emilia inspirerat och varje dag erbjuds aktiviteter som måla, rita och lera tillsammans med avdelningens fördjupningsarbete. Teamet har jobbat hårt för att nå dit de är i dag, och de har mycket de vill utveckla. Teamet hittar inspiration från varandra, andra pedagoger, forskning, sociala medier med mera och i denna andra vill de fortsätta