2017

Nu öppnar kommunens första familjecentral

2017-02-08

Fredagen 10 februari invigs Södertälje kommuns första familjecentral i Geneta centrum.

Att alla barn ska ha bra uppväxtvillkor är Södertälje kommuns första prioritet. Genom uppstarten av Södertälje kommuns och Stockholms landstings första familjecentral ges möjligheter att arbeta förebyggande för att påverka barns uppväxtvillkor. Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) och socialnämndens ordförande Rose- Marie Jacobsson (S) inviger för Södertälje kommuns räkning och barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (Kd) representerar Stockholms läns landsting.

Kommunen ansvarar för öppna förskolan och det förebyggande sociala arbetet medan Capio driver barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen på uppdrag av Stockholms läns landsting. Under invigningen presenterar familjecentralens personal verksamheten för invigningsbesökarna.

En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande och riktar sig till föräldrar och barn. Här samverkar barnmorskemottagning, barnavårdcentral, öppen förskola och kuratorer. Syftet är att ge tidigt stöd till barnfamiljer för att förebygga ohälsa. Familjecentralen är också en mötesplats där barn och vuxna kan träffas och utbyta erfarenheter. Familjecentralen kommer också sprida information riktat till nyanlända.