Nu utvecklar vi Bergviks mötesplats för äldre

Bergviks värdshus avvecklas i sin nuvarande form. Istället utvecklas den öppna mötesplatsen som bedrivs på Bergvik. Ambitionen är att locka boenden i närområdet till mötesplatsen.

Nyligen beslutade politikerna i äldreomsorgsnämnden att Bergviks värdshus stöps om. Det innebär att verksamheten med lunchservering läggs ner och istället utvecklas den öppna mötesplatsen som bedrivs på Bergvik.

Samordnare ska hjälpa till att utveckla mötesplatsen
Under uppstartsfasen tillförs en extra resurs för att utveckla mötesplatsen. Samordnarens roll blir att tillsammans med pensionärerna på Bergviks servicehus och i närområdet utforma Bergvik för att attrahera fler besökare. Det handlar förutom att möta behoven som finns hos våra äldre i upptagningsområdet, om att kunna erbjuda fler aktiviteter under ledning av till exempel en arbetsterapeut.