Ny e-tjänst för byte av skola

Nu finns en e-tjänst för byte av kommunal skola.

Om du som vårdnadshavare vill byta kommunal skola för ditt barn ska du använda e-tjänsten som finns under Självservice, Skola och förskola. Tänk på att om det finns två vårdnadshavare måste båda ha e-legitimation för att använda tjänsten. Annars måste du besöka kontaktcenter i Stadshuset för att få hjälp med bytet av skola.

Om det finns plats på den önskade skolan kan ditt barn få möjlighet att byta. 

Om du vill byta till en fristående skola måste du kontakta den aktuella skolan för att se om det finns plats. Fristående skolor har egna kösystem.