Ny EU-svartlista över skatteparadis

Den 5 december antogs en svartlista med 17 skatteparadis samt en grå-lista med 44 länder som behöver vidta åtgärder mot skatteflykt och skatteundandragande.

Länderna på den svarta listan är: Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Macau, Marshallöarna, Mongoliet, Namibia, Palau, Panama, Samoa, Amerikanska Samoa, Saint Lucia, Sydkorea, Trinidad och Tobago, Tunisien och Förenade Arabemiraten. 

Tanken är att listan ska öka transparansen av den globala skattemiljön, men det finns också en grå lista. 

92 länder granskades av EU-experter för den grå listan innan den till sist bestod av 44 länder som var att anses som icke-samarbetsvilliga. Arbetet tog ytterligare fart efter uppdagandet av "paradise papers". Arbetet som uppskattningsvis skulle tagit 9 månader gjordes på 2 månader, menar experterna. Länderna i den grå listan kan hamna i antingen den svarta listan eller hamna utanför båda listorna, allt beror på hur länderna väljer att agera framöver. Åtgärderna som länderna på den grå listan på utföra är bland annat: ökad öppenhet/transparens, informationsutbyte och rättvisare beskattning. Dessa årgärder ska genomföras på 1 eller 2 år och därefter avgörs på länderna kan anses samarbetsvilliga eller ej. 

När det kom till EU-sanktioner för skatteparadisen på den svarta listan har ingen konsensus ännu nåtts. Diskussionerna fortsätter huruvida sanktioner ska sättas in eller om svartlistningen i sig är tillräcklig. 

Kritik har dock riktats mot den svarta listan, då vissa organisationer menar att många länder saknas som också skulle uppnått de kriterier som de 17 som hamnat på listan har.