2017

Ny folder om Södertäljes skolor

2017-03-23

Skolan är prioritet ett, två och tre i Södertälje. Våra skolor har förbättrat sina resultat sex år i rad. Detta sker tack vare ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar all undervisning. Nu finns en folder som ger en översikt över utbudet från förskola till gymnasiet.

"Vi fortsätter att utveckla skolan. Vårt fokus är kunskap, ordning och reda och att Södertäljes skolor ska vara en del av att återupprätta och fördjupa bildningstraditionen i Sverige." Det skriver utbildningsnämndens ordförande Elof Hansjons i foldern. 

Foldern finns här på webben och hos kontaktcenter.