Nya muralmålningar på Turingegatan under Storgatsbron

Just nu pågår skapandet av nya muralmålningar på Turingegatan.

De gamla konstverken på Turingegatans bropelare från 1983 har tagits bort. Detta för att förebygga att fukt tränger in i betongen och skadar armeringen och underminerar bropelarna. Målningarna uppfördes för 34 år sedan, men med en färg som inte släpper igenom luft.

Nya målningar uppförs just nu av samma konstnärer; Bladimir Romero, Raul Romero, José Cerda, Carlos Cerda och Aliro Delgado med en färg som andas för att säkra hållbarheten på bropelarna. Cecilia Rojas har tillkommit i konstnärsgruppen.

I samband med att konstverket togs ner hösten 2016 var samhällsbyggnads- och kultur- och fritidskontoret eniga om att verket skulle återuppföras.

Det nya verket heter "Kampen för freden och mänskliga rättigheter". Den nya målningen innehåller både porträtt och symbolik. Den chilenska poeten Pablo Neruda och nobelpristagaren Gabriela Mistral finns avbildade, tillika Victor Jara, vissångare och politisk aktivist. Den svenska demokratin finns avbildad i form av moder Svea, och fredsduvan är en tydlig symbol för fred och frihet. Målningen är en så kallad brigadmålning. Stilen utvecklades i Latinamerika på 1960- och 70- talet.