Nya trafikregler i Södertälje centrum från den 1 juni

Den första juni börjar nya trafikregler gälla i Södertälje centrum. Tyvärr är leveransen av skyltarna något försenad, därför har vi inte kunnat skylta om tidigare. Vi börjar skylta om samma dag som de nya trafikreglerna börja gälla - den 1 juni.

De flesta Södertäljebor bor i staden och vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet. Vi vill att människor ska känna sig trygga både på dagen och på kvällen.

Orsakerna till de nya trafikreglerna är flera – att minska fordonstrafiken, mindre buller och utsläpp, en tryggare och säkrare trafikmiljö och sist men inte minst bättre framkomlighet för alla.

– Vi vill skapa en trivsam miljö för dem som rör sig, bor och är verksamma i Södertälje centrum, därför arbetar vi med att minska fordonstrafiken på vissa gator, säger Per Bråmå, trafik- och gatuingenjör på Södertälje kommun.

Dessa gator får nya regler

De nya trafikreglerna gäller på Saltsjögatan och Saltsjötorget, Järnagatan och Storgatan fram till Stora Torget. Reglerna gäller även delar av tvärgatorna Badhusgatan, Nedre Torekällgatan/Ekdalsgatan, Rådhusgatan och Garvaregatan.

Per Bråmå ser flera fördelar med mindre fordonstrafik i Södertälje centrum:­

– Mindre buller och utsläpp, en tryggare och säkrare trafikmiljö och sist men inte minst – bättre framkomlighet för alla, säger han.

Det här är de nya reglerna

  • Fordonstrafik blir förbjuden på natten mellan kl. 23.00 och 05.00 på Järnagatan, den del som är gångfartsområde mellan Saltsjögatan och Badhusgatan.
  • Leveranser av varor och gods till butiker och restauranger och andra näringsidkare ska ske tidig morgon och förmiddag mellan kl. 06.00 och 11.00. Under övrig tid kan leveranser ske genom att fordonen använder något av de transportfar som finns i stadskärnan. (Ett lastfar eller transportfar är en trafiklösning som ska underlätta för transporter till butiker och företag. Ofta är det underjordiska ramper och tunnlar som binder ihop trafiknätet med lastbryggor till butiker.) Ett far finns under Kringlanhuset, ett under Lunagallerian, ett tredje finns för Åhlénsfastigheten och ett fjärde far finns till Telgehuset.
  • Under övriga tider, det vill säga mellan kl. 11.00 och 23.00, får fordon köra på gåendes villkor, i gånghastighet på gångfartsområdet.
  • På delar av området som är skyltat som gågata får inga andra fordon än cykel köra mellan kl. 11.00 och 23.00 – om dispens inte finns.
  • Det kommer att vara stannandeförbud i området mellan kl. 11.00 och 06.00. Fordon med dispens får stanna.

Regler för dispens

Du som är folkbokförd på de gator som de nya trafikreglerna gäller kan få dispens. Dispensen ger dig rätt att stanna din bil i 15 minuter utanför din bostad för att lasta och lossa, och för på- och avstigning även under tiden för stannandeförbudet.

För att få dispens ska du vara mantalsskriven på adress på någon av de gator som berörs, stå som ägare till en bil eller ha ett intyg från din arbetsgivare att du leasar en bil, och att den får användas för privat bruk. 

– Den som uppfyller reglerna för dispens kan ansöka hos oss, säger Per Bråmå.

Så här gör du

Om du vill veta mer om hur du ansöker om dispens ring till Parkeringsenheten, 08-523 031 24.

Du måste skriftligen ansöka om dispens. Ansökan ska innehålla följande:

  1. Namn
  2. Adress
  3. Lägenhetsnummer
  4. Telefonnummer
  5. Registreringsnumret på bilen

Skicka med posten eller mejla

Du skickar ansökan till:

Södertälje kommun

Parkeringsenheten

Campusgatan 26

151 89 Södertälje

Du kan också mejla:

parkering@sodertalje.se

Här kan du få svar på några av dina frågor.