Nya villkor skapar underskott i hemtjänsten

Alla som har hemtjänst i Södertälje kommun ska få den hjälp och stöd de behöver och har rätt till. Kommunens uppgift är att säkerställa att de får det, oberoende om hen valt någon av de hemtjänstföretag kommunen upphandlat eller får sin hemtjänst utförd av kommunen.

Sedan 2016 genomför Södertälje kommun en omfattande översyn av kvaliteten i hemtjänstinsatser. Det har skett genom att se över vilka tider och vilket stöd och hjälp de som söker eller har hemtjänst behöver för att klara sin vardag. Som ett resultat av det har mängden hemtjänsttimmar i kommunen minskat. Utvecklingen sätter press på kommunens utförare av hemtjänst att anpassa sig.

Som framkommer i äldreomsorgsnämndens delårsrapport som publicerades tidigare i veckan så går kommunens egen hemtjänst med 28,5 miljoner i underskott under första halvåret 2017. Anledningen är att organisationen inte har hunnit anpassa sig till det nya digitala arbetssätt som bedrivs inom hemtjänsten.

 – Underskottet för kommunens hemtjänst är ett resultat av att myndighetsutövningen blivit effektivare, säger socialdirektör Lenita Granlund. Vi har blivit bättre på att ge personer med hemtjänst det stöd de behöver när de behöver det. Vi har även blivit bättre på att mäta det faktiska antalet timmar som ges till personer som behöver hemtjänst. Det är bra för brukaren som får ett kvitto på att hon eller han får sin lagdstadgade hjälp. Nu måste vi på kommunen anpassa vår kostym för detta.

För att bättre mäta vilka insatser som utförs har kommunen infört ett digitalt registreringssystem. Sedan början av juni registrerar hemtjänstpersonalen sitt besök hos brukaren direkt i mobilen. Personalen kan också kontrollera att personen får det stöd och den hjälp som hon eller han har blivit beviljad för i hemtjänstbeslutet.

– Möjligheten till uppföljning som digital hemtjänst skapar är framtiden, säger Lenita Granlund. Men alla utförare av hemtjänst brottas med att ställa om sig till de nya villkoren. Det är tufft men en effektiv hemtjänst är nödvändig för att resurserna ska räcka till då vi blir allt fler äldre.