Nytt asylförslag gav inte stort gensvar

Många diskussioner har fört inom EU kring hur man ska hitta säkra och lagliga vägar in i Europa för asylsökande flyktingar. Nytt svensk förslag anses som otillräckligt.

En statlig utredning i Sverige har försökt ta fram ett förslga om just detta. Ledande för utredningen är miljöpartisten Maria Ferm. Förslaget som tagits fram i utredningen är att istället för de farliga vägarna över medelhavet införa tillfällifa elektroniska inresetillstånd. Det skulle innebära att flyktingarna kan ansöka om asyl på plats i Europa. Men, inresetillstånden skulle bara ges till de flyktingar som bedöms ha en möjlighet till att få asyl.

Uträknat är att detta skulle innebära ca 500 personer som då kommer till Sverige.

Ferm är dock inte så positiv till att få gehör på förslaget då många länder fortsatt har en motvillig inställning. Inte heller Röda korset i Sverige tycker att detta är ett tillräckligt förslag. Skyddet för människor på flykt har brister i den framlagda utredningen.