Nytt registreringssystem inom Schengen

För att stärka säkerheten inom Schengenområdet vill nu EU införa ett nytt registreringssystem för de yttre gränserna.

Av säkerhetsskäl anser Europaparlamentet nu att Schengenområdet behöver en uppdatering, särskilt då man ser en ökning av genomresande. 

Det nya systemet skulle då registrera information om resenärers inresa, utresa och vem som eventuellt nekar vid registrering. Det skulle i förlängningen förstärka och påskynda gränskontrollerna då det skulle ersätta stämpelpass med ett elektroniskt som lagrar biometrisk data i form av fingeravtryck, ögonscreening m.m. Resultatet skulle då kunna innebära att det blir betydligt svårare att ta sig över gränserna med falsk identitet samt lättare att lokalisera personer som överskrider tidsgränsen som man som inresande får uppehålla sig inom Schengen. 

Den spanska europaparlamentarikern Augustin Diaz De Mera Garcia Consuegra, uttalade: 

"It will be easier to prevent somtehing like the Berlin Christmas market attack from happening, where the terrorist attacked and we found out afterwards that he had used 15 different identities."