2017

Ökad ersättning till kommunens leverantörer hemtjänst

omsorgspersonal med en äldre man

2017-11-03

Ersättningen för hemtjänst höjs till 410 kr per utförd timme enligt ett beslut iäldreomsorgsnämnden. Kommunen höjer ersättningen för att säkerställa att kvaliteten i utförandet av hemtjänst.

Dagens ersättning på 390 kr antogs utifrån 2016 års kostnadsnivå. Under andra halvåret 2017 har ett digitalt system för uppföljning av utförd tid införts. Kommunens leverantörer av hemtjänst ersätts numera utifrån inrapporterad tid från besöken hos brukaren. Ersättningsnivån gäller perioden 2017-12-01 till 2018-11-30. Under perioden sker en ny upphandling av hemtjänstleverantörer för nästa avtalsperiod som löper från 2018-12-01.