Parkering och väg stängs av inför bygget av bostäder

Vecka 2, januari 2018, kommer en del av Västra Kanalgatan samt parkeringen mellan Västra Kanalgatan och Varuhuset Kringlan stängas av inför byggstart av bostäder vid Orionkullen.

Stadskärnan utvecklas

Nu påbörjas bygget av det nya bostadshuset vid Orionkullen som innebär ca 70 nya hyresrätter mitt i vår stad. I första etappen görs förberedande provtagning och efterföljande schaktningsarbete.

Detta kommer att innebära förändring för dig som rör dig med bil i Södertälje centrum. Det kommer också påverka gående i viss mån.

Västra Kanalgatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik från och med vecka 2 i januari 2018. Hela parkeringen mellan Västra  Kanalgatan och Varuhuset Kringlan samt del av parkeringen vid Gamla Flickskolan kommer också att stängas av.

Orion kullen

Illustationsbild, Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter