Pershagenskolan är Södertäljes första övningsskola

Kvalitetssäkrad praktik för studenter. Bättre förutsättningar för en professionell undervisning till skolans elever. Gemensam kompetensutveckling för samtliga lärare. Detta är bara några av de vinster Pershagenskolan upplevt när de tog steget mot ett samarbete med Stockholms universitet och blev en övningsskola.

Konceptet Övningsskola kommer ursprungligen från Finland där de sett lyckade resultat när lärarutbildningar samarbetar med utvalda skolor. Den typen av samarbeten höjer kompetensen kring att ta emot studenter från lärarutbildningen och studenterna får en bättre kvalitet på sin verksamhetsförlagda praktik (VFU). Skolor som tar emot studenter får i sin tur bättre kontakt med universiteten och genom studenterna försärks skolans professionella förhållning till undervisning.

När Pershagenskolan blev en övningsskola fick alla lärare gå en handledarutbildning som omfattar 7.5 högskolepoäng. Utbildningen anordnades av Stockholms universitet och genomfördes lokalt på Pershagenskolan.

- Många tycker det är väldigt spännande med handledarutbildningen. Det är en stor vinst i att genomföra utbildningen tillsammans och att alla läser samma litteratur. Säger Maria Steneskog, VFU-samordnare på Pershagenskolan. 

Under studenternas praktikperiod ska de genomföra olika typer av uppdrag som de får från Stockholms universitet. Det kan handla om att genomföra ett visst antal lektioner eller observera och analysera lektioner. Maria förklarar att detta bidrar till utveckling både för verksamheten och den enskilde läraren.

- Detta innebär att vi i större utsträckning behöver utvärdera det vi gör och vi får möjlighet att diskutera våra pedagogiska och didaktiska val. För den som tycker det är spännande och vill utvecklas i sin yrkesroll så är det klockrent att arbeta på en övningsskola.