2017

Peter Fredriksson ny generaldirektör på Skolverket

2017-05-18

Idag har regeringen utsett Södertälje kommuns utbildningsdirektör Peter Fredriksson till ny generaldirektör på Skolverket. Han börjar på sitt nya jobb den 1 augusti.

– Jag gratulerar Peter Fredriksson till tjänsten som generaldirektör för Skolverket och regeringen till en strålande utnämning, säger utbildningsnämndens ordförande Elof Hansjons. Under Peters ledning har våra skolor lyft sina resultat år efter år och vi har byggt upp ett systematiskt kvalitetsarbete som är bland de ledande i Sverige. Nu gläds vi med Peter och ser fram emot att samarbeta med honom i hans nya roll.

– Det är förstås både hedrande och spännande att få det här jobbet, säger Peter Fredriksson. Skolan är viktig, inte bara här i Södertälje utan i hela Sverige. Jag ser med stort intresse och engagemang fram emot att på nationell nivå arbeta för en skola för alla.

– Jag har åkt till mitt arbete varje dag i sex års tid med en ambition att göra förskolan och skolan i Södertälje lite bättre. Successivt har vi vässat våra kvalitéer och förbättrat resultat. Mitt bidrag till denna positiva utveckling är dock ringa jämfört med de stordåd som görs av ledare och medarbetare ute i förskolorna och skolorna, säger Peter Fredriksson och riktar ett stort tack till närmare 3000 medarbetare.

Eva Lindkvist, chef för Strategi- och verksamhetsstöd på utbildningskontoret, är tillförordnad utbildningsdirektör från den 24 maj och fortsätter arbetet i verksamheten enligt utbildningskontorets fastlagda planer.

Rekryteringen av en ny utbildningsdirektör har påbörjats.

Länk till regeringens pressmeddelande.