Problem med webbregistret över förtroendevalda

Registret över förtroendevalda kan vara svår att nå från vissa webbläsare. Detta beror på att vi inväntar en uppgradering av registret och det nu ligger på en annan server än vår webbsida.

Därför hämtar vissa webbläsare inte in informationen. Detta går att åtgärda genom att du i din webbläsare tillåter inläsning av osäkra script. Det finns också en länk till registret på sidan för förtroendevalda. Om du har frågor om förtroendevalda i kommunen kan du kontakta Kontaktcenter, nämndssekreterare eller skicka e-post till info@sodertalje.se

Uppgraderingen av registret väntas ske inom kort. 

Gå till registret över förtroendevalda