Rehabiliteringsenheterna Grengården, Sydgården och Österäng har flyttat ihop

Efter 21 år i olika lokaler har rehabiliteringsenheterna Grengården, Sydgården och Österång flyttat till en gemensam lokal i centrala Södertälje. I samband med det har de bytt namn till Nygårdens psykos- och rehabiliteringsenhet.