Roamingavgifterna i EU försvinner

Brukar du stänga av mobilen eller surfa mindre på surfplattan/datorn när du är utomlands? Efter den 15 juni i år kommer roamingavgiften att försvinna i EU.

Vad är då roaming?

Jo, när du använder mobilen, datorn eller surfplattan för att surfa, smsa, ringa etc i ett annat land än ditt hemland så roamar du. Din operatör i ditt hemland betalar operatören i utlandet för att få använda deras nät. Det pris som operatörerna betalar till varandra kallas för roamingpriset i grossistledet. Det är en kostnad för operatören i hemlandet och påverkar konsumentens sluträkning. EU-kommissionen har därför arbetat för att minska roamingpriserna i grossistledet i EU, parallellt med sitt arbete för att minska de priser som konsumenten betalar.

Så kortfattat kommer du efter den 15:e juni i år att kunna använda dina digitala enheter till samma pris som i hemlandet, inom EU. Detta ska ingå som en standard i alla mobilavtal med operatörer som erbjuder roaming.