Satsning på pedagogik och lokalproducerad mat

Södertälje kommun direktupphandlar andelar i odlingskooperativet Under Tallarna i Järna. Genom att koppla kooperativets lokalt producerade grönsaker till pedagogisk verksamhet bryter Södertälje ny mark. Syftet är att främja en hållbar livsmedelsförsörjning.

Under Tallarna ska under en säsong leverera färska grönsaker till Starrbäckens förskola i Järna och Hölö förskola. I avtalet ingår även pedagogiska insatser, där förskolebarnen ges möjlighet att besöka odlingen och delta i såväl sådd som skörd och tillagning.

– Vi vill visa andra offentliga aktörer att det går att upphandla lokalproducerad mat, säger Sara Jervfors, kostchef i Södertälje och projektchef för MatLust. Det finns flera viktiga vinster: barnen får tillgång till lokala grönsaker av högsta kvalitet, förskolorna får pedagogiska verktyg att använda sig av och dessutom stimuleras det lokala näringslivet.

Under Tallarna odlar grönsaker enligt ekologiska kretsloppsprinciper och tänker hållbart i alla led av verksamheten.

– Vi hoppas att fler ska uppmärksamma maten som verktyg för samhällsförändring, säger Simone Grind, ansvarig på Under Tallarna. Det är bra för lokalsamhället och bra för miljön. Till det kommer också den pedagogiska aspekten.Vi är övertygade om att barnens relation till det de stoppar i munnen utvecklas av att de själva har sett det växa.

Johanna Fridlund är kock på Starrbäckens förskola, som i dagarna fick sin andra leverans av grönsaker från Under Tallarna.

– Det känns väldigt roligt att få grönsaker som kommer ett stenkast från förskolan, säger hon. Samtidigt är det utmanande. Vi vill få barnen att äta mer vegetariskt och måste använda vår fantasi för att få dem att vilja prova på nya smaker. Vi får arbeta kreativt med grytor, stuvningar, lasagnerätter och annat. Igår serverade vi till exempel grönkålschips, det gillade många av barnen!

Södertälje kommun använder sedan många år de offentliga måltiderna som verktyg för hållbar utveckling. Upphandlingen av andelar i Under tallarna är i linje med kommunens miljö- och hållbarhetsmål.

Andelsjordbruk kallas också för Community Supported Agriculture (CSA). Det innebär att jordbruket utförs som ett partnerskap mellan konsument och lantbrukare.