Satsningar på barn och unga samt föreningslivet

I majoritetens budgetförslag för år 2018 som antogs av kommunfullmäktige i slutet av november ges ökat stöd till Ung fritid för att förbättra ungas livsvillkor samt ett ökat föreningsstöd.

Fritidsgårdarna får ytterligare 4 mkr med syfte att kunna förstärka en professionell struktur där vuxna fritidsledare har god kännedom om unga och deras villkor i Södertäljes bostadsområden.
– Satsningen på Ung fritid är efterlängtad och har målet att bidra till en positiv social utveckling i våra stadsdelar. Nu kan vi förstärka bemanningen, kvalitetsutveckla och arbeta ännu mer för att motverka machonormen, öka jämställdheten och nå fler tjejer, säger Anna Bohman Enmalm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Aktivitetsbidragets anslag höjs också med 500 tkr (2018) och 1 mkr (2019), totalt 1,5 mkr. Satsningen stärker föreningslivets betydelse för ungas möjligheter.
– Vårt mål är att Södertälje ska vara den kommun i stockholmsregionen som ger bäst förutsättningar för barn och unga att idrotta under sin uppväxt. Nu satsar vi på att höja aktivitetsbidraget till idrottsföreningarna för att stärka föreningslivet och göra det möjligt för fler barn och unga att idrotta i Södertälje, säger Anna Bohman Enmalm.

 

Faktaruta