Vi besökte Scania!

Den 4/5 anordnade vi ett besök på Marcus Wallenberg hallen för äldre i äldreomsorgen runtom i Södertälje. Hallen är Scanias besökscentrum där vi fick en guidad tur omkring museet och det bjöds på fika.

Dagen började med en fika och fortsatte sedan med guidad tur. De äldre fick ta och känna på föremålen som var utställda. I fordonsmuseet finns en rad äldre fordon som tidigare varit i bruk. Bland annat återfinns ett exemplar av den första serietillverkade svenska personbolen från 1903. Från dessa gamla modeller till det allra nyaste fanns tillgängligt för de äldre och hos många väckte det gamla minnen till liv. De som kände sig riktigt modiga klättrade till och med in i Scanias enorma senaste modell.