Service och bemötande från kommunen

Under hösten pågår en service- och bemötandekurs och workshop för Södertälje kommuns tjänstepersoner.

Den 14 och den 20 september har cirka 100 tjänstepersoner i Södertälje genomfört en utbildning i service och bemötande. Det är Södertälje kommun i samarbete med konsultfirman Great Consulting Nordic som bjudit in medarbetare främst inom myndighetsutövningen i kommunen för att delta.

Syftet med utbildningen är att öka kunskap och förståelse för näringslivsfrågor, förbättra intern och extern dialog och att fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunala handläggare.