Skapandet av EU

De krig som hade härjat i Europa behövde en lösning. En möjlighet var att skapa något gemensamt för att förhindra framtida blodiga konflikter.

EU skapades just med syftet att förhindra fler förödande krig mellan grannländerna i Europa. Krigen hade allt för många gånger bidragit till stort mänskligt lidande, inte minst i form av nazismens försök att förinta de av judisk tillhörighet under andra världskriget.

Den europeiska kol och stålunionen skapades på 1950 talet där Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och dåvarande Västtyskland var de ursprunliga länderna  att ingå i samarbetet.

1951 tillkommer ett fördrag efter ett förslag från Robert Schuman, som innebär att de länder som undertecknat fördraget ska förvalta sina kol och stål-industrier tillsammans. Det här skulle göra det omöjligt för enskilda länder att producera vapen för vidare krigsföring gentemot de andra fördragsländerna. Sex länder undertecknade fördraget 1951: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.

1957 underteckans det som kallas för Romfördraget, grunden för själva EU-samarbetet. Det blev en evolvering från tidigare kol och stålunionen och blev avstampet för vad som blev den gemensamma marknaden, EEG - Den Europeiska ekonomiska gemenskapen. Detta skulle bland annat underlätta för handeln och den inre marknaden med tillhörande fyra friheter: varor, tjänster, kapital, personer.

Några år senare blev EEG till EG, Europeiska gemenskaperna med bland annat fokus på tullar, miljö och jordbruk. 1993 omvandlades EG till EU-Europeiska Unionen, med större möjlighet för medlemsländerna att tillsammans kunna agera inom tex frågor om utrikespolitik.

Idag består alltså EU av 28 medlemsländer där Kroatien är den senaste medlemmen (med anslutning 2013).