Snart dags för Försvarsmaktens övning Aurora

Mellan den 11 och 29 september genomförs Försvarsmaktens stora övning Aurora 17. Syftet med övningen är att öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. I slutet av övningsperioden kommer den ökade militära närvaron märkas i Södertälje.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Försvarsmakten arbetar för att påverkan för boende i områdena ska bli så liten som möjligt men vill göra allmänheten uppmärksam på att det kan förekomma begränsad framkomlighet under vissa perioder.

Från söndag 24 september till onsdag 27 september kommer området söder om Södertälje tydligt att beröras av militär trafik och övning på allmänna vägar. Därtill kommer förband även att röra sig på civil mark, efter avtal med markägare.

I Södertälje kommer det under söndag 24 september att anläggas en så kallad däcksbro en bit in i Södertälje kanal, vid Ragnhildsborg. Denna kommer sedan att användas för att transportera förband över kanalen för vidare rörelse ner mot Södermanland.

Aktuell information om hur övningen påverkar olika områden publiceras löpande på Försvarsmaktens webb. De arbetar med Trafikverket, trafikradion och uppdaterar sin webbplats om läget i de områden de övar. Mer information finns på
forsvarsmakten.se/aurora.