Södertälje går mot trenden – andelen unga som studerar vidare ökar

Andelen unga som studerar vidare direkt efter gymnasiet i Södertälje ökar – med 2,4 procent 2016 jämfört med 2015. Samtidigt sjunker siffrorna totalt i Sverige, enligt en rapport från Universitetskanslerämbetet. I jämförbara kommuner som Huddinge och Haninge följer man rikstrenden och andelen studerande sjunker.

År 2016 hade 12,8 procent av alla svenskar som fyllt 19 år påbörjat högskolestudier. I Södertälje är siffran 14,5 procent och i hela Stockholms län Stockholms län är det 14,4 procent.

– Det är viktigt för Södertälje att många av våra unga utbildar sig väl, och det är glädjande att andelen unga som går vidare till högre studier nu ökar. Samtidigt är det bekymmersamt att andelen minskar i landet som helhet, säger Elof Hansjons, utbildningsnämndens ordförande.

Vid 24 års ålder hade 40,5 procent av alla ungdomar i Södertälje påbörjat högskolestudier. I hela landet är siffran 43,6 procent.

– Det vi kan ta ansvar för som kommun är att ge elever så bra grund som möjligt från skolan. Utvecklingen för att stärka Södertäljes skolor kommer därför att fortsätta. Det är också viktigt med tillgång till nära utbildningsplatser. Förhoppningsvis kan KTH:s utveckling stärka andelen som studerar vidare i Södertälje, säger Elof Hansjons.

Universitetskanslerämbetets rapport