Södertälje klättrar på näringslivsranking

Södertälje kommun hamnar på plats 211 av Sveriges 290 kommuner och klättrar därmed 7 placeringar jämfört med 2016 i Svenskt näringslivs företagsklimat-ranking. Framförallt har allmänhetens inställning till näringslivet i Södertälje förbättrats. Även företagarnas syn på kommunens service till näringslivet har tagit ett kliv uppåt på rankingen.

Tisdag den 26 september, presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige. Mätningen görs en gång per år. Den baseras på officiell statistik och enkätfrågor som skickas till ett urval av företagen i kommunerna.

– Vi arbetar för att öka servicen och göra det enklare att driva företag i Södertälje kontinuerligt. I år håller vi en utbildning i service och bemötande som riktar sig till tjänstepersoner i kommunen.  Vi har också arrangerat Näringslivsforum där kommunens företagare, tjänstemän och politiker samlades för att diskuterar hur vi kan utveckla Södertäljes företagsklimat ytterligare, säger Aydin Aho, chef för näringsliv och projekt i Södertälje kommun. 

Under 2017 har Södertälje ökat i både Sveriges kommuner och landstings (SKL) mätning, och Svenskt näringslivs mätning.

– Arbetet med ett förbättrat företagsklimat är ett långsiktigt arbete. Vi har bland annat en handlingsplan med över 100 aktiviteter som tagits fram tillsammans med näringslivet. Årets mätningar är en vändning som ger oss råg i ryggen att fortsätta vårt arbete med att underlätta och förbättra för Södertäljes företagare, säger Aydin Aho.

Syftet med Svenskt näringslivs ranking är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Läs hela rankingen här