Södertälje kommun firar Finland 100 år

Tänä vuonna Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttä. Suomessa juhlitaan itsenäisyyspäivää 6. päivä joulukuuta. Södertäljessä juhlistetaan satavuotiasta 2. päivä joulukuuta juhlakonsertilla Rakkaudella Suomelle Estradilla kaupungintalolla. Ohjelmaan sisältyy myös kunnanhallituksen puheenjohtajan Boel Godnerin, kaupunginjohtajan Rickard Sundbomin sekä sotaveteraani Kurt Antskogin juhlapuheet.

Konsertin yhteydessä esitellään myös suomalaista toimintaa Södertäljessä. Suomalaisten luokkien oppilaiden sekä suomen kielen äidinkielen oppilaiden teokset teemalla Suomi 100 vuotta, ovat esillä Estradin foajeessä, ja siellä voi myös tavata suomalaisten yhdistysten edustajia.

 

Näyttely

Juuri nyt ja 2. päivään joulukuuta saakka voi tutustua näyttelyyn Naiset ja lapset Suomessa sotien aikoina 1939-1945. Siellä on muun muassa tietoa Lotta Svärd-liikkeestä, joka perustettiin Suomessa ja josta tuli esikuva muille pohjoismaille.

Liputus

Kaupungintalon edessä liputetaan Suomen lipulla lauantaina 2. päivä joulukuuta juhlakonsertin yhteydessä, sekä 6 päivä joulukuuta osoittaen kunnioitusta Suomen itsenäisyyspäivälle. Södertäljen kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja täällä asuu reilut 11600 suomalaistaustaista henkilöä, eli suunnilleen 12 prosenttia Södertäljen asukkaista.

 

Södertälje kommun firar Finland 100 år

I år firar Finland hundra år som självständig stat. Den 6 december firas självständighetsdagen i Finland till minne av frigörelsen från Ryssland. I Södertälje firar vi hundraåringen den 2 december med jubileumskonserten Med kärlek till Finland på Estrad i Stadshuset och med tal av kommunstyrelsens ordförande Boel Godner och stadsdirektör Rickard Sundbom samt krigsveteranen Kurt Antskog.

I samband med konserten kan du även träffa flera av de finska verksamheterna som finns i Södertälje. Eleverna i de finska klasserna samt modersmålselever i finska visar sina verk på temat Finland 100 år. Du kan även få information om modersmålsundervisning, finska klasserna och finska föreningar i Estrads övre foajé.

Utställning

Just nu pågår utställningen Kvinnor och barn under krigstidens Finland 1939-1945. Där får du bland annat får veta mer om Lotta Svärd-rörelsen som grundades i Finland och som blev en förebild för resten av Norden och även den svenska Lottakåren. Utställningen pågår till och med 2 december i Estrads nedre foajé. 

Flaggning

Den finska flaggan hissas utanför Stadshuset lördag den 2 december och tisdag den 6 december för att hylla Finlands självständighetsdag. Södertälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde och här bor drygt 11 600 personer med finsk anknytning, ungefär 12 procent av Södertäljes befolkning på 94 631 personer har finsk anknytning.