2017

Södertälje kommun inför mobil hemtjänst

omsorgspersonal med en äldre man

2017-03-31

Mobil hemtjänst innebär att hemtjänstpersonalen går från att ha information om vad som ska göras på papper till att direkt ha den i telefonen. I telefonen kommer hemtjänsten få veta vad de ska göra och tillsammans med personen som har hemtjänst bestämma hur det ska genomföras.

Södertälje kommun inför ett nytt arbetssätt med dokumentation för alla som har hemtjänst eller trygghetslarm.  Det innebär att hemtjänstens medarbetare kommer att använda mobilen för att hämta information om vilket stöd som personer med hemtjänst beviljats. Dokumentering och rapportering av utförda insatser kommer att ske just då när hemtjänsten utförs genom att noteringar görs direkt i mobilen.

– Med det mobila systemet får hemtjänsten en bättre överblick över det dagliga arbetet vilket ger möjlighet att vara mer flexibla och handlingskraftiga i vårt arbete, menar Eva Pedersen-Wallin, resultatområdeschef för myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Och personalen ges handlingsutrymme, och det är ju de som känner personerna bäst.

– Det handlar inte att personalen ska springa fortare eller utföra sina arbetsuppgifter på annat sätt, säger Eva Pedersen-Wallin, Genom att digitalisera de administrativa arbetsuppgifterna läggs hemtjänstens resurser där de hör hemma, att ge personer med hemtjänst det stöd de bedömts ha behov.

Systemet kommer att införas till sommaren.

Så här fungerar det
Alla medarbetare har en arbetstelefon, där programmet finns installerat. För att komma åt vilka uppgifter som ska utföras hos brukaren behöver medarbetaren logga in. Ingenting lagras i själva telefonen. Hos brukaren finns ett klistermärke med ett datachip som personalen använder för att starta arbetspasset. Samtidigt får de upp vad som ska göras under besöket. Personalen kommer även att rapportera det arbete de har gjort, direkt från mobiltelefonen på plats. De avslutar arbetet genom att hålla upp mobiltelefonen mot klistermärket.