Södertälje tillsammans

Södertälje tillsammans är ett initiativ som det lokala näringslivet står bakom. Syftet med initiativet är att öka näringslivets konkurrenskraft genom att ta till vara på utrikesfödd kompetens och därmed påskynda integrationen i Södertälje.

Södertäljes näringsliv växer mer än i övriga Sverige, både ur ett lönsamhetsperspektiv och i antalet anställningar. Den största utmaningen för en fortsatt positiv utveckling är tillgång på rätt kompetens.

Sysselsättningen bland inrikesfödda börjar närma sig full sysselsättning, vilket innebär att arbetskraftsresursen finns nästan helt och hållet bland utrikesfödda.

Södertälje tillsammans utgår från närinsglivets behov och försöker hitta rätt kompetens så att företagen kan fortsätta att utvecklas. 

Idag hölls ett första informationsmöte i Södertälje stadshus där ca 120 företagare kommit för att ta del av vad Södertälje tillsammans innebär och hur deras företag kan vara en del av initiativet.  Arbetsförmedlingen står tillsammans med Destination Södertälje, Företagarna, Södertälje City i Samverkan och Södertälje kommun bakom initiativet som är unikt i Sverige.