Södertäljes fritidsgårdar bland de bästa i landet

Södertälje kommun hamnar på sjätte plats nationellt och på första plats i Stockholms län när Ungdomens Nykterhetsförbund rankar Sveriges kommuner utifrån tillgången till en bra fritid för unga.

Sedan 2012 har Ungdomens Nykterhetsförbund rankat Sveriges kommuner utifrån hur tillgången till en bra fritid för unga ser ut. 199 av Sveriges 290 kommuner har deltagit i undersökningen där kommunerna fått svara på frågor om ungas inflytande, nyktra mötesplatser, samarbete med föreningsliv och förebyggande arbete vid högtider.

Södertäljes fritidsgårdar hamnar på sjätte plats nationellt och första plats i Stockholms län. Det är bara Södertälje kommun och Värmdö kommun som får betyget ”Väl godkänt” i Stockholms län. År 2016 fick ingen kommun i länet det betyget.

Läs hela rapporten