Statistiska centralbyråns medborgarundersökning

Snart startar SCB:s medborgarundersökning. Ta dig tid att svara – det är viktigt för oss. Enkäten skickas ut slumpmässigt till 153 800 personer och i årets omgång deltar 131 kommuner. I Södertälje är det 1 600 medborgare som får enkäten.

Du som slumpas ut kan besvara antingen på papper eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som skickas ut den 16-22 augusti.

Webbenkäten går att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska. För att få en arabisk enkät behöver urvalspersonen kontakta SCB.

Medborgarundersökningen slutar den 27 oktober

  • Postenkäter måste postas senast den 24 oktober.
  • Sista dag att besvara enkäten på webben är 27 oktober, kl. 13.00.

Allmän information om undersökningen

www.scb.se/medborgarundersokningen/

Datum

  • 16-22 augusti
    Ett förbrev skickas ut med inloggningsuppgifter till webben. Brevet innehåller kort information om undersökningen och att det snart kommer en pappersenkät.

  • 1-7 september
    Enkäterna skickas ut.