SVerige högt i ny EU rankning

Enligt en tillsatt expert jury värderas Sverige högt när det kommer till inflytandet i EU, i flera kategorier.

European Council of Foreign Relations (ECFR) har gjort en undersökning som påbörjades och avslutades under 2016. 421 experter, tjänstemän, politiker, diplomater, journalister och andra som har en EU-politisk anknytning deltog genom att besvara ett frågeformulär. Frågorna kategoriserades sedan in i 3 delar: Preferenser -här kunde de deltagande välja ut de fem länder som de ansåg var lättast att samarbeta med och vilka de helst respektive minst ville samarbeta med. Partner - De deltagande fick svara på vilka EU-länder som de ansåg vara oumbärliga inom fyra politikområden: utrikes- och utvecklingspolitik, säkerhets- och försvarspolitik, ekonomiska och sociala frågor samt finanspolitik. Här fanns ingen begränsning i landantal att välja på. Politik - Hur mycket EU-fördjupning medlemsländerna förespråkar.

 Utifrån detta kunde sedan konstateras att Sverige bland annat hamnade på en femte plats när det kom till inflytande i EU, efter Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Italien. Sverige hamnade även på en tredje plats när det kom till länder som var lättast att samarbeta med.