Sverige och UK- tuffa förhandlingar

Förhandlingar mellan UK och EU går långsamt. Den initiala tanken var att det under dagens möte skulle vara möjligt för stats och regeringscheferna att ge klartecken om handlingsavtalet. Men så blir inte fallet.

Anledningen till dröjsmålet är att utträdesvillkoren inte ännu är färdig förhandlade med EU, något som EU önskar ha klart innan andra framtida utmaningar diskuteras. Statsminister Stefan Löven, kan i dagsläget inte ge klartecken istället satsar han på att det är genomförbart i december.

Andra aspekter som prioriteras för närvarande är utmaningarna med asylsystemet. EU vill se en ökning av samarbetet med FN, UNHCR, IOM och transit och urpsrungsländerna samt möjligheten att arbeta mer kring ett eventuellt omfördelningssystem för att dels underlätta för de mest ansträngda länderna vid migrationsströmmarna.

I EU-nämnden var det dock flera ledamöter som uttryckte oro kring aspekten av de mänskliga rättigheterna i arbetet med just asylsystemet. Bla uttryckte Eskil Erlandsson följande:

"Tyvärr tycker jag att mänskliga rättighetsperspektivet saknas i de slutsatser som statsministern nu ska trycka på ja-knappen för."