Tälje skog och ungdom tilldelades 2017 års Tillgänglighetsutmärkelse

Kommunala handikapprådets Tillgänglighetsutmärkelse 2017 tilldelas Tälje skog och ungdom. Det tillkännagav kommunstyrelsens ordförande Boel Godner på Medborgardagen i Södertälje tidigare idag.

Motivering:

Kommunala handikapprådet har beslutat att tilldela Tälje skog och ungdom 2017 års tillgänglighetsutmärkelse. Tälje skog och ungdom är välförtjänta mottagare av utmärkelsen då de tillsammans med sina volontärer vill ge alla barn och ungdomar möjlighet till en aktiv fritid – oavsett funktion. Tälje skog och ungdom arbetar aktivt med att erbjuda klasser som inkluderar alla, oberoende av deltagarens tidigare erfarenheter.

Tälje skog och ungdom är en ideell ungdomsförening som är belägen på Stall Bergtorp mellan Ritorp och Viksberg i Södertälje. Verksamheten har fokus på hästhållning och ridning.

Det kommunala handikapprådet är Södertälje kommuns organ för samverkan med handikapporganisationerna. Tillgänglighetspriset delas ut för att uppmärksamma hur tillgängligheten har förbättrats för personer med funktionsnedsättning.

På bilden: Weronica Öberg, Christina Ranta och Evelina Hurtig.