Täljegymnasiet satsar på språksupport för lärare och elever

På Täljegymnasiet jobbar förstelärarna Vera Skocic och Cecilia Kullander. De har jobbat på Täljegymnasiet i flera år och beskriver arbetet på skolan som utvecklande, både för dem som lärare och för verksamheten. Sedan 2015 har de drivit projektet Språksupporten som ska främja språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning på skolan.

Berätta om hur Täljegymnasiet jobbar med språkutveckling

 Vera: Vi jobbar med språkutvecklande ämnesundervisning vilket innebär att vi implementerar olika metoder för att jobba med språk inom alla ämnen. Det kan till exempel vara metoder för att angripa en text på ett nytt sätt. Eleven ska få förutsättningar för att utveckla sitt språk utifrån den nivå som eleven befinner sig på.

Cecilia: Det är ett ganska annorlunda sätt att jobba på för lärare som undervisar i ämnen som historia eller matte, eftersom de är vana vid andra arbetssätt och har en annan utgångspunkt än den som en språklärare har.

Hur fungerar det i praktiken för till exempel en mattelärare?

Vera: Matteläraren kan till exempel fokusera mer på de texttunga uppgifterna och diskutera hur man ska tolka texten med eleverna. Det kan handla om att skapa en förståelse för orden mellan de matematiska uttrycken, varje ord i en uppgift kan vara viktig för att det inte ska bli små missförstånd.

Cecilia: Vi lämnar inte elever ensamma med en text. Som lärare, oavsett ämne, behöver vi ha utgångspunkten att vi tillsammans ska gå igenom texten för att alla ska förstå.

Vad särskiljer Södertälje kommun som arbetsgivare från andra kommuner?

Cecilia: Det händer väldigt mycket här. Det finns ett driv framåt och man vill utvecklas. Det kan vara på gott och ont men vi nöjer oss inte utan vi fortsätter framåt och blir bättre. Det tror jag särskiljer oss.

Vera: Jag tror vi ligger i framkant i fortbildning för lärare. Det satsas på lärare en hel del. Vi får höra från lärare i andra kommuner att vi har kommit långt. Det är här man ska vara om man villgöra skillnad genom att påverka. Här har man aldrig tråkigt.

Vad är det bästa med Södertälje?

Vera: Jag bor här och trivs väldigt bra. Jag tycker om att det är en egen stad och inte en förort till Stockholm. Allting finns väldigt nära inpå här.

Cecilia: Jag upplever att människor här är trevliga och varma. Man hälsar på varandra och det känns helt naturligt. Södertälje är en öppen och modig plats, det är inte så mycket filter utan man säger vad man tycker.