2017

Täljegymnasiets personal utbildad i hbtq-frågor

2017-08-15

I dag har all personal på Täljegymnasiet deltagit i en utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal.

Utbildningen ordnades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Den tar upp unga hbtq-personers levnadsvillkor och olika verktyg för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Utbildningarna genomförs som en del av myndighetens uppdrag att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer.

Skapa stärkande miljö

- Unga hbtq-personer blir diskriminerade dagligen, och det vet vi leder till ohälsa. Detta går att förändra, och vi vill fortsätta med att skapa en stödjande och stärkande miljö för våra ungdomar, säger rektor Maria Leonardsson.

På Täljegymnasiet jobbar man sedan tidigare aktivt med normer och värderingar, och i oktober förra året ordnade man tillsammans med Rädda barnen en temavecka mot hedersförtryck – Kärleken är fri.

– Föreläsningen och workshoppen som myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor erbjuder vet vi kan hjälpa oss i vårt fortsatta arbete, säger rektor Maria Leonardsson.

Läs mer om unga MUCF:s arbete för hbtq-personers hälsa.