Terrorism oroar svenskarna minst

Den i särklass viktigaste frågan för EU, rankar medlemsländerna är terrorism. Men enligt Eurobarometern tycker svenskarna annorlunda.

Sverige anser istället att migrationspolitiken och klimatet ska vara de viktigaste frågorna för EU. När det kommer till klimatfrågan så särskiljer sig Sverige från övriga medlemsländer. Sverige har klassat klimatet som tidernas viktigaste fråga för EU, vilket gör oss till det land som vill belysa detta mest. Det här innebär att var tredje svensk menar att klimatet är den största utmaningen för EU. 

Var hamnar då frågan om terrorism i en rangordning för svenskarna?

Jo, på en 3:e plats! Inget annat medlemsland har en sådan låg rankning, om medborgarna får välja. 

Eurobarometerns undersökning visar även vilka nationella angelägenheter som medborgarna i respektive land anser bör prioriteras. I Sverige låg hälsa och social trygghet, invandring och utbildningssystemet högst. Enbart 6% av de svenska medborgarna ansåg att terrorism var den viktigaste frågan.