Trafikverket ska fälla träd längs järnvägsspåren

I augusti börjar Trafikverket fälla och beskära träd längs järnvägsspåren från AstraZeneca i Gärtuna till Södertälje hamn. Skälet är att förhindra att träd faller på ledningarna och orsakar stopp i trafiken.

Trafikverket kommer att röja sly, beskära en del träd och fälla omkring 50 träd på sin och kommunens mark. Orsaken är att alltför många träd faller på ledningarna.

Det är träd som står både på in- och utsidan av skyddsstaketet längs spåren som kan komma att tas ned. Även träd som finns i kantzonen strax utanför skötselgatan och som kan nå spåret om de faller kommer att avverkas.

Bland annat kommer verket att ta bort en del björkar vid Grödingevägen i Östertälje.

Särskild hänsyn tar verket i områden med höga natur- och kulturvärden.

Skapa skötselgator

Detta är en del i Trafikverkets arbete med att skapa skötselgator, som sträcker sig 20 meter åt vardera håll från spårets mitt. Det minskar risken för tågolyckor, trafikstörningar och skador på järnvägen.

Trafikverket kommer att lägga de fällda träden och sly både på sin och kommunens mark innan de kan forslas bort.

Senare under hösten kommer Trafikverket att röja längs järnvägsspåren från Södertälje hamn till Järna.

Har du frågor

Om du har frågor kontakta:

Magnus Nyström, avverkningsledare riskträd/virkescontroller

Nationell Trädsäkring

E-post: magnus.nystrom@telia.com

Tel: 070-512 09 59

Läs mer om Trafikverkets arbete med skötselgator.

Bilden är från Trafikverkets verksamhet och tagen av Göran Fält.