Turbundna resor under hösten

Från och med 19 augusti 2017 kommer Södertälje taxi köra kommunens turbundna resor.

Anledningen är att avtalstiden med befintlig leverantör löper ut den 18 augusti 2017. Därför genomförs nu en ny upphandling med målet att ha ett långsiktigt avtal på plats den 1 januari 2018. Fram till dess kör Södertälje taxi våra turbundna resor.

Det handlar om taxiresor för äldre som behöver hjälp att ta sig till och från sin dagverksamhet samt till korttidsboende eller växelvård. Idag är det Taxi Kurir som har hand om äldreomsorgens taxiresor.

Har du frågor är du välkommen att kontakta tf. myndighetschefen för äldre och personer med funktionsnedsättning Pernilla Andreason på telefonnummer 08-523 020 32.