UK:s nyval och Brexit

Nyvalet i det brittiska parlamentet gav förvisso flest röster till de konservativa Tories men det gav också ett minskat mandat för partiet. Något som Theresa May inte hade hoppats på.

Theresa May utlyste nyval i syfte att stärka sitt partis mandat, vilket visade sig gav motsatt effekt. Valdeltagandet var det högsta sedan 1997 med ett deltagande på 68,7%.Det talas numer istället om att May sitter i en något besvärlig situation.

Labourledaren Jeremy Corbyn anser att May nu bör avgå och flera har uttalat oro kring Brexitförhandlingarna i och med valresultatet.Den tyske EU kommissionären, Günther Oettinger tror att det här ger en större osäkerhet kring förhandlingarna och ser svårigheten i hur de ens ska kunna fortgå i dagsläget.

Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande,  uttalar i samband med detta att tidsfristen för britterna att lämna EU, inte kommer att skjutas upp trots att förhandlingarna nu riskeras att försenas.